Onderhoud en natuur

Lepelaar in het water

Bij het onderhoud aan sloten houden we rekening met planten en dieren in het water. In onze sloten leven onder andere de beschermde modderkruiper en bittervoorn.

Wij werken als het kan buiten het broedseizoen. En geven aannemers mee hoe ze het onderhoud moeten uitvoeren. Als er toch een eend aan de waterkant broedt, moet de aannemer op afstand van het nest blijven. Waterdieren kunnen weer terugkruipen in het water door het riet uit het water eerst aan de waterkant te laten liggen.

Een deel van het onderhoud aan sloten is in handen van gemeenten en particulieren. Ook u moet rekening houden met beschermde planten en dieren. Wanneer u als gemeente of particulier werkt volgens de goedgekeurde gedragscode voor waterschappen voldoet u aan de zorgplicht uit de Wet natuurbescherming. Let op de gestelde voorwaarden.