Kaderrichtlijn Water

Net als Delfland heeft ook de Europese Unie schoon water hoog in het vaandel. Daarom is de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) opgesteld.

Dit is een milieurichtlijn die alle Europese lidstaten verplichtingen oplegt. Verplichtingen om uiterlijk in 2027 aan strengere normen voor de waterkwaliteit te voldoen. Concreet betekent dit dat in 2027 ons water schoner is en dat er meer verschillende planten- en dieren in leven.

Om de KRW uit te werken is Nederland opgeknipt in deelgebieden. Die noemen we stroomgebieden. In een stroomgebied werken verschillende waterbeheerders met elkaar samen. Logisch, want er zijn veel partijen die een bijdrage kunnen en moeten leveren aan schoon water. Het is een gedeelde verantwoordelijkheid van alle overheden. En water houdt zich niet aan grenzen van waterschappen, gemeenten of provincies. Wij horen bij het deelstroomgebied Rijn-West.