Geothermie: zout water past niet bij Delfland

De Nederlandse samenleving staat voor een groot aantal forse uitdagingen. Energiebesparing, klimaatadaptatie, circulaire economie; het is maar een greep uit de vraagstukken waarop overheid, bedrijfsleven, wetenschap en burgers bezig zijn antwoorden te vinden.

Neem de geothermie waarbij duurzame warmte uit de (diepe) ondergrond wordt gewonnen. Ook in het gebied van Delfland ontstaan steeds meer geothermiesystemen, waarbij opslag en gebruik van warmte via de bodem plaatsvindt.

Alternatieve lozingen voor zout water

Een belangrijk vraagstuk voor deze sector is: waar laten we het water dat vrijkomt bij de winning van energie? Water dat doorgaans hoge concentraties zout bevat en andere vervelende stoffen. Tot 2015 mocht dit water mits voldoend aan specifieke voorwaarden geloosd worden op Rijkswateren. Rijkswaterstaat heeft aangegeven de lozingen onder de oude voorwaarden niet zomaar meer toe te staan. De geothermische operators zijn een onderzoek gestart: wat zijn alternatieve lozingsopties en wat zijn de voorwaarden voor het wel kunnen lozen op Rijkswateren?

Is Delfland een alternatieve partij?

Ook Delfland is benaderd met vraag of we iets met het zoute water kunnen. Ookal hebben we als Delfland voor dit soort lozingen geen zorgplicht, ondersteunen we waar mogelijk wel de ambities van anderen. We hebben gekeken of we hier een alternatieve partij in kunnen zijn. Uit onze verkenning blijkt dat het zuiveren van dat water onze taken en doelen negatief beïnvloeden. Ook op de gewenste toekomst van onze afvalwaterzuiveringen. Klimaatverandering zet de zoetwatervoorziening in Zuidwest Nederland steeds meer onder druk. Door onze zuiveringen om te bouwen naar zoetwaterfabrieken helpen we de zoetwatervoorziening op peil te houden.

Ons standpunt is nee

Delfland wil altijd meewerken aan duurzame oplossingen wanneer dit voor beide partijen een meerwaarde heeft of als Delfland er geen hinder van ondervindt. Op dit moment ziet Delfland veel risico’s voor het aquatisch milieu en zijn zuiveringtechnische werken.