Beleidsregels

In de beleidsregels staat meer specifiek voor welke activiteiten u toestemming nodig heeft.

Stel u heeft plannen voor het dichtmaken (dempen) van een sloot. Ons beleid is juist meer ruimte maken voor water om overlast te beperken. Dat is de reden dat het niet zomaar mag. Want de kans op wateroverlast wordt juist groter.

Soms mogen activiteiten wel. Voorwaarde is dan dat het verlies aan ruimte om water op te vangen, wordt gecompenseerd. In de beleidsregel wateren staat wat wel en niet mag. Ook bevat de beleidsregel voorwaarden waaronder activiteiten wel zijn toegestaan.

In de beleidsregels medegebruik waterkeringen staat wat wel en niet op een dijk mag. Het gebeurt dat kadebewoners een schuur op de kade zetten of bomen planten. Dat lijkt onschuldig. Maar wat nu als we de kade moeten inspecteren. Op de plek waar de schuur staat kunnen we niet zien hoe de conditie van de kade is. Ook het onderhoud en ophogen van de kade is een stuk lastiger. Dat is de reden dat iets bouwen op een kade niet mag.