BE-GOOD – Project Interreg North West Europe

Digitale data gaan een steeds belangrijkere rol spelen binnen de hedendaagse en toekomstige kenniseconomie. In deze context is het Interreg North West Europe project BE-GOOD (Building an Ecosystem to Generate Opportunities in Open Data) ontwikkeld om waarde te genereren uit en ter stimulering van duurzame ecosystemen voor open data in regio's in Noordwest-Europa.

Naast partijen uit: België, Luxemburg, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk en Ireland is in Nederland o.a. het Hoogheemraadschap van Delfland verbonden aan dit project.

Doel van dit project is om overheidsinformatie (Public Sector Information of PSI) te (her)gebruiken en te valoriseren door innovatieve, door data gedreven diensten te ontwikkelen op het gebied van infrastructuur en milieu. BE-GOOD zal uiteindelijk een aantal operationele prototypen van nieuwe commerciële PSI-gebaseerde diensten moeten opleveren.

Huishoudelijk afvalwater 

In Nederland werken verschillende overheidsinstanties (gemeenten en regionale waterschappen) samen aan het verzamelen, vervoeren en behandelen van huishoudelijk afvalwater. Niettemin is een goed functionerend ecosysteem voor het efficiënt delen van openbare gegevens en informatie, die het beheer van de afvalwaterinfrastructuur tussen de verschillende partners kan verbeteren, nog niet beschikbaar. Dit is wel een cruciale “enabler” om kennis en inzicht op hoog niveau over de werking van de afvalwaterinfrastructuur te creëren.

Het belangrijkste doel dat het Hoogheemraadschap voor ogen heeft met deelname aan dit project, is het maken van een “protoype” (demo) van een ecosysteem dat de oorspronkelijke afvalwatergegevens van gemeenten en het hoogheemraadschap vindt en combineert zodat het kan worden verwerkt en geanalyseerd om functionaliteiten voor eindgebruikers te bieden.

Verschillende meetsystemen

De verschillende partijen binnen de afvalwaterketen hebben eigen informatiebehoeften, meten op verschillende wijze en gebruiken daarvoor verschillende meetsystemen. Om gezamenlijk analyses te kunnen maken bestaat er de behoefte om (ruwe) data centraal te verzamelen en op te slaan. Dit kan door het ontwikkelen van een dataplatform. Het Hoogheemraadschap werkt nu in het kader van BE-GOOD in eerste instantie nauw samen met de gemeente Vlaardingen in het ontwikkelen van een uitwisselingsplatform.