Verkiezingen 2019

Op 20 maart 2019 worden er weer Waterschapsverkiezingen in Nederland gehouden. Deze zijn tegelijkertijd met de verkiezingen voor de Provinciale Staten. U kunt dan voor het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap van Delfland stemmen.

Maar zover zijn we nog niet. De komende maanden zullen wij geregeld over de te nemen stappen publiceren, dus houdt onze website in de gaten.   

Het algemeen bestuur behartigt de belangen van de inwoners en gebruikers van ons beheergebied. Daarom is het goed dat u laat weten wat u belangrijk vindt. Dat kunt u doen door op 20 maart 2019 uw stem uit te brengen bij de waterschapsverkiezingen, maar u kunt zich ook kandidaat stellen.

Het bestuur bestaat uit 30 leden en wordt gekozen voor een periode van vier jaar. Alle inwoners van het beheergebied van Delfland, die op die dag 18 jaar of ouder zijn, mogen hun stem uitbrengen voor 21 vertegenwoordigers (de ‘Ingezetenen’) in het algemeen bestuur.

Naast deze 21 zetels heeft het algemeen bestuur een aantal zogenoemde ‘geborgde’ zetels (totaal 9). Dit zijn de vertegenwoordigers van de Land- en tuinbouworganisatie (LTO), Kamer van Koophandel (KvK) en de Vereniging van bos- en natuurterreineigenaren (VBNE). De benoeming van deze vertegenwoordigers gebeurt niet via de waterschapsverkiezingen op 20 maart 2019, maar via genoemde belangenorganisaties.

Meer informatie

Regeling omtrent de benoeming van bestuursleden in de categorie Ongebouwd van het waterschapsbestuur door het bestuur van LTO Noord: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2018-3212.html.

Regeling omtrent de selectie en benoeming van vertegenwoordigers van de categorie Natuurterreinen in het algemeen bestuur van een waterschap door de Vereniging van Bos- en natuurterreineigenaren: 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2018-2667.html.

Regeling omtrent de selectie en benoeming van vertegenwoordigers van de categorie Bedrijven in het algemeen bestuur van een waterschap door de Kamer van Koophandel: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2018-2462.html.

Registratie van een partij of groepering: hoe werkt dit?

Politieke groeperingen die een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid of een stichting zijn en willen deelnemen aan de verkiezing met hun naam ('aanduiding') op de kieslijst, moeten deze registreren bij het centraal stembureau. Deze geregistreerde aanduiding komt bovenaan de kandidatenlijst en op het stembiljet te staan.

Document:  Bekendmaking procedure Registratie (pdf, 111 kB)

Document: Verzoek tot registratie (pdf, 160 kB)

Contact

Meer informatie over de procedure rond de verkiezingen treft u binnenkort aan op onze website. Heeft u nu al vragen over de waterschapsverkiezingen, stuur dan een mail naar: verkiezingen@hhdelfland.nl of stel uw vraag via telefoonnummer 015-2608108.