Agenda

Hier kunt u de vastgelegde data vinden rond de verkiezingen.

JANUARI

21 (t/m 4 februari) In de twee weken voorafgaand aan 4 februari (dag van de kandidaatstelling) worden er voorcontroles gehouden van de in te leveren kandidatenlijsten

FEBRUARI

04 Dag van de Kandidaatstelling

08 Openbare zitting van het centraal stembureau, waarin wordt beslist over de geldigheid
      en nummering van de kandidaat lijsten

18 Campagne van start: landelijke campagne website & stemhulp live

MAART

06 Uiterste datum waarop iedereen een stempas moet hebben ontvangen

16 Uiterste datum waarop iedereen informatie moet hebben ontvangen over de
      kandidatenlijsten, adressen en openingstijden stemlokalen

20 Dag van de Waterschapsverkiezingen

21 Voorlopige verkiezingsuitslag (op partijniveau)

25 Openbare zitting van het hoofdstembureau om de officiële uitslag vast te stellen

27 Afscheid van het oude bestuur

28 Installatie van het nieuwe bestuur

ilC3hoFA_nw
Waterschapsverkiezingen gaat over schoon water