Praktische informatie

Ik ga stemmen! Maar hoe doe ik dat? Waar moet ik naartoe? En tot hoe laat kan ik stemmen? De antwoorden op deze, en andere, praktische vragen kunt u hier vinden.

Samen met Provinciale Staten
De Waterschapsverkiezingen worden, net zoals vier jaar geleden, weer gecombineerd met die van de Provinciale Staten. Je kunt dus op 20 maart 2019 in één stembureau voor beide verkiezingen stemmen.

Kiesgerechtigden
Iedereen van 18 jaar of ouder, die woont in het beheergebied van ons waterschap, mag stemmen voor het algemeen bestuur van Delfland. Dat geldt ook voor niet-Nederlanders met een geldige verblijfsvergunning voor bepaalde of onbepaalde tijd.

Stempas
Kiesgerechtigden krijgen uiterlijk 14 dagen voor de verkiezingen op hun huisadres een uitnodiging om te stemmen: een groene stempas.

Kiezerspas
Als een kiezer voor de waterschapsverkiezingen in een andere gemeente wil stemmen dan waar hij woont, kan hij een kiezerspas aanvragen. Een stem moet wel binnen de grenzen van het waterschap worden uitgebracht. Een schriftelijke aanvraag voor een kiezerspas moet uiterlijk 5 dagen voor de verkiezing door de burgemeester zijn ontvangen.

Stemmen
Op woensdag 20 maart 2019 mag je stemmen. Openingstijden stembureaus: 7:30 – 21:00 uur. Stemmen kan alleen bij het tonen van je stempas en een geldig legitimatiebewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs).

Hoe moet u stemmen?
1. Bij inleveren stempas ontvang je een stembiljet
2. Met het stembiljet ga je in een stemhokje
3. Je kleurt het vakje voor de kandidaat rood
4. Je vouwt het stembiljet op
5. En stopt het in de stembus voor waterschappen

Ziek? Op vakantie? Geen tijd? Machtig een bekende!
1. Vul de achterkant van je stempas in
2. Geef kopie van je identiteitsbewijs mee
Let op! Stemmen voor een ander kan alléén tegelijk met de eigen stem.

Stempas niet ontvangen
Vervangende stempas opvragen: Een kiezer die ten onrechte geen stempas heeft ontvangen of die zijn stempas is verloren, kan bij de gemeente een nieuwe stempas aanvragen. Dat kan zowel schriftelijk als mondeling. Een schriftelijke aanvraag moet uiterlijk 5 dagen voor de stemming zijn ontvangen. Een mondelinge aanvraag kan tot één dag voor de stemming worden ingediend. Bij de aanvraag moet een kopie van een geldig legitimatiebewijs worden getoond.

Website gemeente
Op de website van je gemeente vind je alle informatie over de verkiezingen die woensdag 20 maart 2019 worden gehouden. Bijvoorbeeld: waar je kunt stemmen, openingstijden en toegankelijkheid.

WoZc-s2UpZw
Waarom mogen we stemmen voor het waterschap?