Over bestuur

Het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap van Delfland bestaat uit 30 leden en wordt gekozen voor een periode van vier jaar. Alle inwoners van het beheergebied van Delfland, die op die dag 18 jaar of ouder zijn, mogen hun stem uitbrengen voor 21 vertegenwoordigers (de ‘ingezetenen’) in het algemeen bestuur.

Naast deze 21 zetels heeft het algemeen bestuur een aantal zogenoemde ‘geborgde’ zetels (totaal 9). Dit zijn de vertegenwoordigers van de Land- en tuinbouworganisatie (LTO), Kamer van Koophandel (KvK) en de Vereniging van bos- en natuurterreineigenaren (VBNE). De benoeming van deze vertegenwoordigers gebeurt niet via de waterschapsverkiezingen op 20 maart 2019, maar via genoemde belangenorganisaties.

Contact
Heeft u vragen over de waterschapsverkiezingen, stuur dan een mail naar: verkiezingen@hhdelfland.nl of stel uw vraag via telefoonnummer 015-2608108.

Ey_ZALy_iHE
Waterschapsverkiezingen gaat over klimaatverandering