D1220416V2703350.pdf
Informatieve brief d.d. 27 oktober 2015 aan de Verenigde Vergadering inzake effectmonitoringen vismigratie, vispaaiplaatsen en natuurvriendelijke oevers (kenmerk 1220416)
PDF document D1220416V2703350.pdf — PDF document, 921 KB