Commissie* Financien (28 juni 2007)

Agenda- punt Onderwerp
I
Opening
I.1
Opening, vaststelling agenda
Agenda FIN 28 juni 2007
I.2
Vaststellen notulen van de vergadering van de commissie van 24 april 2007 inclusief actielijst
Notulen FIN 24 april 2007 FIN 24 april 2007 toezeggingenlijst
I.3
Mededelingen
II
Agendapunten voor advies (stukken ter besluitvorming)
II.1
voorjaarsnota
VV voorstel Voorjaarsnota Voorjaarsnota
IV
Agendapunten ter kennisname (zoals aangegeven op de agenda van de VV)
IV.1
Wijzigingsprocedure investeringsplannen en kredieten
Voorstel Wijzigingsprocedure investeringsplannen en kredieten
V
Ingekomen stukken (zoals aangegeven op de agenda van de VV)
VI
Rondvraag en sluiting