Vergadering bijwonen

VV-zaal van Delfland

De vergaderingen van de VV en de bestuurscommissies zijn openbaar. Dit betekent dat u deze kunt bijwonen. U kunt daarbij gebruik maken van het recht om in te spreken. Helaas is de zaal waar de verenigde vergadering wordt gehouden niet rolstoeltoegankelijk. Er is ook geen ringleiding aanwezig. Let op: In verband met de corona-maatregelen zijn de vergaderingen digitaal te volgen. Meekijken, luisteren en inspreken kan ook online.

Planning 

Datum en tijd

Commissie 

Dinsdag 8 september 9:00

Commissies BFO 

Dinsdag 8 september 19:30

Commissie WKK
Donderdag 9 september 19:30Commissie WVK 
Donderdag 10 september 19:30Gezamenlijke commissie P&C
Donderdag 24 september 09:00Verenigde Vergadering


Inspreken

Let op: Inspreken gebeurt digitaal, meld u hiervoor aan via onderstaande (gebruikelijke) manier. Meeluisteren en meekijken kan via deze pagina.

In de vergaderagenda staat wanneer de bestuurlijke vergaderingen zijn en welke onderwerpen worden behandeld. In het overzicht met de agenda’s vindt u de stukken van de bestuurlijke vergaderingen.

Ga naar de vergaderagenda op de pagina Vergaderingen bestuur.

U kunt inspreken op de vergaderingen van de VV en van de commissies. In het ‘Reglement van Orde vv en commissies’ in artikelen 4.15 en 5.19 staat beschreven waarmee u rekening moet houden. 

Wanneer u van het inspreekrecht gebruik wilt maken, meldt u dit ten minste 48 uur voor aanvang van de vergadering bij de griffier, onder vermelding van uw naam, adres en telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt spreken:

Mw. drs. H.K.B. Fobler: hfobler@hhdelfland.nl

Een inspreker heeft maximaal 5 minuten spreektijd. De totaal beschikbare spreektijd is 30 minuten. Wanneer meer dan 6 sprekers zich melden, wordt de totaal beschikbare spreektijd over de sprekers verdeeld. U voert het woord, nadat de dijkgraaf of voorzitter van de commissie u het woord heeft gegeven. De leden kunnen verhelderende vragen stellen aan de spreker.

Het is niet toegestaan in te spreken:

-      over een besluit van het hoogheemraadschap waartegen bezwaar of beroep op de rechter openstaat of heeft opengestaan;
-      over benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen;
-      als er een klacht ex artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend.

Opnames

Tijdens de vergaderingen worden opnamen gemaakt in geluid en soms in beeld (foto’s en video’s). Deze opnamen worden via de website van Delfland gepubliceerd.