Procedure besluit legger Delfland


Het bestuur van Delfland heeft besloten het ontwerp Besluit Legger Delfland ter inzage te leggen. Geïnteresseerden kunnen deze van 3 december 2021 tot en met 14 januari 2022 inzien en eventueel kunnen belanghebbenden en inwoners van het gebied van Delfland zienswijzen indienen.

Wat ligt er ter inzage?

Het ontwerp Besluit Legger Delfland met bijlagen en kaarten ligt er inzage. Dit bestaat uit:

Het ontwerp besluit (pdf, 3 MB) (pdf, 3 MB).

De bijlagen:

De (ontwerp) leggertekst en de toelichting (pdf, 6.3 MB) (pdf, 6.3 MB).
De (ontwerp) leggerdatabase (zip, 181 MB) (zip, 181 MB).
De bestandenlijst (pdf, 310 kB) (pdf, 310 kB).

De kaarten:

De (ontwerp) leggerkaart(opent in nieuw venster)(verwijst naar een andere website).
De herbeoordelingskaart(opent in nieuw venster)(verwijst naar een andere website).

optie 1
Bekijk de (ontwerp) leggerkaart

Het ontwerpbesluit Legger Delfland

Het ontwerp besluit bestaat uit drie onderdelen. Wat er precies wordt besloten staat omschreven in het ontwerp Besluit Legger Delfland. In het kort:

Onderdeel 1: Legger Delfland

Delfland heeft één nieuwe integrale Legger Delfland ontwikkeld: De (ontwerp) legger Delfland. De zeven verschillende bestaande leggers komen te vervallen. Dit staat allemaal in Hoofdstuk 1 van het ontwerp Besluit Legger Delfland (pdf, 3 MB).

Onderdeel 2: Wijzigen Keur Delfland

De Keur Delfland is gewijzigd. Er zijn meerdere artikelen ingetrokken omdat deze zijn overgenomen in de Legger Delfland en het ontwerp Besluit Legger Delfland. Ook zijn een aantal begripsbepalingen aangepast of vervallen. Dit staat allemaal in Hoofdstuk 2 van het ontwerp Besluit Legger Delfland (pdf, 3 MB).

Onderdeel 3: Toezicht en handhaving

In Hoofdstuk 3 van het ontwerp Besluit Legger Delfland (pdf, 3 MB) zijn artikelen opgenomen over de schouw, het aanwijzen van toezichthouders voor de naleving van het bepaalde in de legger en strafbepalingen voor overtreding van het bepaalde in de legger. Deze artikelen zijn overgenomen uit de Keur Delfland.

Verbeteringen Leggerkaart

De leggerkaart is op een meerdere onderdelen verbeterd. Zo kan een gebruiker nu vanaf de leggerkaart zien welke onderdelen van de leggertekst van toepassing zijn, bijvoorbeeld wat het onderhoud inhoudt.

Ook zijn een aantal waterstaatswerken aangepast op de leggerkaart. Het gaat om de zeewering (primaire waterkering), sluizen, compartimenteringswerken, de regionale waterkering, gestuurde waterbergingszones en persleidingen van oppervlaktewatergemalen. Deze aanpassingen zijn omschreven in het ontwerp Besluit Legger Delfland en te zien op deze kaart: herbeoordelingskaart.

Herbeoordelingskaart optie 4
Bekijk de verbeteringen op de herbeoordelingskaart.


Zienswijze indienen?

Ben je het niet eens met het ontwerp Besluit Legger Delfland of klopt er iets niet volgens jou? Laat het ons weten via een schriftelijk of mondelinge zienswijze.

Wat is de legger?

Delfland heeft de taak om te zorgen voor voldoende water, schoon water, het zuiveren van het afvalwater en bescherming tegen overstromingen. Dat doen we samen met anderen. Samen zorgen we ervoor dat onze waterstaatswerken in goede staat blijven. Hiervoor gebruiken wij de legger.

Waterstaatswerken zijn onder andere: dijken, vaarten, sloten, bergingsgebieden, natte ecologische zones, gemalen en stuwen.

In de legger geven wij voor elk waterstaatswerk aan waar het ligt en waaraan het moet voldoen. Maar ook wie welk soort onderhoud moet doen, wat dit onderhoud dan is. Ook gebieden die nodig zijn voor bijvoorbeeld onderhoud of dijkversterkingen staan in de legger aangegeven.

De legger is een juridisch instrument en is gebaseerd op de Waterwet en de Waterschapwet. De legger bestaat uit een leggerkaart en een leggertekst. Deze moeten samen gelezen worden.

Samen met de Keur Delfland, de bijbehorende Algemene Regels en de beleidsregels geeft de legger ook aan op welke plekken iets niet mag, of wel maar alleen onder bepaalde voorwaarden.

Lees ook de flyer “De Legger – Duidelijke regels voor goed waterbeheer” (pdf, 1 MB).

Eén nieuwe Legger Delfland

Delfland heeft nu zeven verschillende leggers en de bijbehorende regels over onderhoud staan in de Keur Delfland. Dit is onoverzichtelijk en maakt het moeilijker om de legger actueel te houden. De zeven leggers en de regels over onderhoud uit de Keur zijn daarom samengevoegd tot één Legger Delfland (met één leggertekst en één leggerkaart). Dit maakt het gebruik van de legger makkelijker.