Wob-verzoeken

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt uw recht op informatie van de overheid. Op deze pagina vindt u een greep uit de Wob-verzoeken die aan Delfland zijn gedaan.

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt uw recht op informatie van de overheid. De Wob-verzoeken zijn geanonimiseerd. Onderstaand vindt u de beschikkingen, zonder de openbaar gemaakte documenten. Als u die wilt inzien, kunt u die opvragen via onderstaand mailadres.

Wij hechten veel waarde aan openheid en transparantie. Ook in de besluitvorming. In onder meer onze nieuwsberichten, publicaties en officiële bekendmakingen maken wij dit inzichtelijk. Als u meer wilt weten over beleid en uitvoering, kunt u een verzoek doen tot openbaarmaking van bepaalde overheidsinformatie. Dit heet een Wob-verzoek.

Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland
t.a.v. team Juridische Zaken, Vastgoed en Inkoop
Postbus 3061
2601 DB Delft.

E-mail: