mr. M.A.P. van Haersma Buma (Michiel)

Michiel van Haersma Buma is sinds 2007 dijkgraaf van het Hoogheemraadschap van Delfland. Hij is de voorzitter van het algemeen bestuur, geen lid. Hij heeft geen stemrecht in de verenigde vergadering.

mr. M.A.P. van Haersma Buma (Michiel)

Dijkgraaf

Michiel van Haersma Buma is sinds 2007 dijkgraaf van het Hoogheemraadschap van Delfland. Hij is de voorzitter van het algemeen bestuur, geen lid. Hij heeft geen stemrecht in de verenigde vergadering.

terug naar overzicht