Waterveiligheid


Veiligheid staat voorop. Wij zorgen voor sterke duinen, dijken en kaden.

Met inspecties, beheer en onderhoud van de waterkeringen voorkomen we wateroverlast. Om de veiligheid te bewaken, toetsen de dijken, kaden en sluizen regelmatig. In 2022 ronden we de laatste trajecten van de toets bij de primaire kering (duinen) af. Met de te ontwikkelen kustvisie speelt Delfland tijdig in op toekomstige klimaatveranderingen en de ontwikkeling van de ruimte achter de kust, zodat de zeewering ook op lange termijn bescherming blijft bieden. De toetsing van de regionale keringen (de dijken en kaden) is in 2024 afgerond. Mocht een dijk, kade of duin niet aan de norm voor waterveiligheid voldoen, dan maken wij een plan om de kering op orde te krijgen. Delfland plant de onderhoudswerkzaamheden op basis van urgentie.

Ook ons dagelijks beheer draagt bij aan de waterveiligheid. Zoals het tijdig maaien, het bestrijden van schadelijke begroeiing, het snoeien van bomen en het herstellen van beschadigingen.

Veel werk van een modern waterschap heeft baat bij het juiste gedrag van mensen. In 2022 willen we waterbewust gedrag van inwoners, bedrijven en medeoverheden stimuleren.

Download


Muskusrattenbeheer

muskusrattenbeheer

Dijkinspectie

Dijkinspectie

Dynamisch en natuurlijk kustbeheer door geiten

Dynamisch en natuurlijk kustbeheer door geiten

Onderhoud aan waterkeringen

onderhoud waterkeringen