Organisatie en bestuur


Delfland staat midden in de samenleving. We werken verbindend samen met partners in ons gebied. We stellen de klant centraal en willen een aantrekkelijke werkgever zijn.

We zijn een resultaatgerichte uitvoeringsorganisatie in een dynamische wereld. Wij stellen onze buitenwereld centraal en blijven ons werk en onze werkprocessen steeds verbeteren. We zetten in op kennisontwikkeling van onze medewerkers, een veilige werkomgeving en samenwerken.

Een belangrijke opgave is het invoeren van de Omgevingswet, die op 1-1-2022 ingaat. Dit vraagt verandering in grote delen van onze organisatie en instrumenten. Door deze wet verbeteren we onze dienstverlening en betrekken we inwoners meer bij onze besluitvorming.

Toezicht en handhaving vormen een belangrijke schakel tussen buiten en binnen. Met communicatie blijven we kennis over ons werk en onze organisatie delen en werken aan het vergroten van het waterbewustzijn van de inwoners, bedrijven en gemeenten. De crisisorganisatie is in staat calamiteiten adequaat te bestrijden. Daarbij werken we samen met relevante partijen zoals de regio West Crisisbeheersing en met de Veiligheidsregio Haaglanden.

Innovatiefonds

Delfland stimuleert een cultuur om werkprocessen in de organisatie zelf en daarbuiten beter en slimmer in te richten. We stellen hiervoor onze kennis en gebied beschikbaar. Met een innovatiefonds (jaarlijks € 1 miljoen) stimuleren we de ontwikkeling van kennis en innovaties gericht op de grote maatschappelijke opgaven, zoals klimaatadaptatie, circulariteit, waterkwaliteit, energieneutraliteit en duurzaamheid.

Downloads en meer informatie