Financiën


Met het belastinggeld betaalt Delfland het werk aan gezond en schoon water, het zuiveren van afvalwater, veilige dijken en het juiste waterpeil in sloten en vaarten. Om ervoor te zorgen dat inwoners veilig kunnen blijven wonen, werken en recreëren, stelt Delfland ook geld beschikbaar voor maatregelen die ten goede komen aan duurzaamheid, klimaatverandering en biodiversiteit.

Delfland is een solide en financieel gezonde organisatie, wat blijkt uit vrijwel gelijkblijvende lasten voor burgers en bedrijven, een dalende schuldquote en een zodanige kaspositie dat meer investeringen uit gespaard geld kunnen worden betaald.

Ondanks de gelijkblijvende tarieven blijven we onze taken uitvoeren én hebben we ruimte voor noodzakelijke investeringen. Dat kan mede omdat het aantal huishoudens in onze regio toeneemt en de inkomsten daardoor groeien. Daarnaast ontvangen we inkomsten uit de verkoop van groengas en elektriciteit dat we opwekking tijdens het zuiveringsproces van rioolwater.

Downloads en meer informatie