Begroting 2021


Samen werken aan toekomstbestendig waterbeheer

Het Hoogheemraadschap van Delfland staat paraat, met een open vizier en luisterend oor. Paraat om in te spelen op de behoeften en wensen binnen ons gebied, op actuele ontwikkelingen en om voorbereid te zijn op toekomstige ontwikkelingen. Dit doen wij voor de 1,2 miljoen inwoners van Delfland.

Onze taak is het om ons beheergebied veilig en leefbaar te houden door te zorgen voor droge voeten en schoon water. Dit kunnen we niet alleen. In 2021 komt samenwerken met de omgeving nog meer tot uitdrukking in het werk van Delfland. We moeten en willen met elkaar aan de slag. We verbinden onze aanpak met uitdagingen en kansen in het gebied en met de aanpak van onze partners.

Sober en doelgericht

Afgelopen jaar heeft ons geleerd dat alle belangrijke processen voor droge voeten en schoon water ondanks de coronacrisis gewoon doorgang vinden. Dat vraagt soms om aanpassingen. Voor het uitvoeren van onze taken en het realiseren van de ambities van het bestuur, is het noodzakelijk dat we een financieel gezonde organisatie zijn. Hierbij staan drie belangrijke uitgangspunten centraal: toekomstgericht en voldoende financiële ruimte om in te spelen op nieuwe eisen en uitdagingen, gelijkblijvende lasten voor burgers en bedrijven en verder afbouwen van onze schuldenlast.

In de begroting voor 2021 zijn de financiële consequenties van onze werkzaamheden aangegeven. Het exploitatieresultaat van € 11,8 miljoen (verschil tussen netto kosten en belastingopbrengsten) reserveren we onder andere voor het gelijk houden van de tarieven en aflossing van schulden

Wij Hollanders staan paraat