Monumenten


Delfland is eigenaar van een aantal Rijks- en gemeentelijke monumenten.

De kroonjuwelen van deze monumenten zijn het Gemeenlandshuis aan de Oude Delft en de vijf molens: de Schaapweimolen, de Dijkmolen, de Nieuwlandsemolen, de Wippersmolen de Groenveldse molen. Deze monumenten zijn dan ook in het cultuurhistorisch vastgoed beleid door het bestuur van het Hoogheemraadschap van Delfland aangewezen als identiteitsdragers.

Op de kaart zie je (voormalige) functie, de ligging, de waardering en het uiterlijk van de monumenten.

Monumenten