Organisatie en bestuur

Delfland staat midden in de samenleving. We werken verbindend samen met partners in ons gebied. We stellen de klant centraal en willen een aantrekkelijke werkgever zijn.

We streven naar een organisatie die in staat is de taken van nu en de toekomst zo goed mogelijk uit te voeren. Een resultaatgerichte uitvoeringsorganisatie in een dynamische wereld. Wij zijn extern georiënteerd en zetten in op continue verbetering. Belangrijke aspecten zijn kennismanagement, veiligheidscultuur, duurzame mobiliteit en samenwerken.

Een belangrijke opgave is het implementeren van de Omgevingswet, die op 1-1-2021 van kracht wordt. Hierdoor verbeteren we onze dienstverlening, borgen we het waterbelang in eigen instrumenten en die van andere overheden. Ook faciliteren wij participatie van inwoners in onze besluitvorming. Het invoeren van de Omgevingswet vraagt verandering in grote delen van onze organisatie en instrumenten.

Toezicht en handhaving vormen een belangrijke schakel tussen buiten en binnen. Hier gaan wij op de ingeslagen weg voort en bereiden ons tegelijkertijd voor op de Omgevingswet. Met communicatie blijven we werken aan de reputatie van Delfland en het vergroten van het waterbewustzijn van de inwoners, bedrijven en gemeenten. De crisisorganisatie is in staat calamiteiten adequaat te bestrijden. Daarbij werken we samen met andere partijen zoals de regio West Crisisbeheersing en met de Veiligheidsregio Haaglanden.

Innovatiefonds

Delfland stimuleert een cultuur om werkprocessen in de organisatie zelf en daarbuiten beter en slimmer in te richten. We stellen hiervoor onze kennis en gebied beschikbaar. Met een innovatiefonds (jaarlijks € 1 miljoen) stimuleren we de ontwikkeling van kennis en innovaties gericht op de grote maatschappelijke opgaven, zoals klimaatadaptatie, circulariteit, waterkwaliteit, energieneutraliteit en duurzaamheid.

Digitalisering

Data-uitwisseling en digitalisering zijn belangrijke hulpmiddelen om het werk nu en in de toekomst zo goed mogelijk uit te voeren. Daarom zetten we extra in op de digitale transformatie: het gebruikmaken van digitale oplossingen om de dienstverlening te verbeteren en sneller aan te passen aan de veranderende behoeften. 

668zA9bIcas
Digitaal regelbeheer