Financiën

Delfland heeft een gedegen en toekomstgericht huishoudboekje.

We voeren onze watertaken uit en maken ook ruimte voor ambities en investeringen die nodig zijn voor de toekomst. Belangrijke uitgangspunten hierbij zijn dat de lasten voor bewoners en bedrijven gelijk blijven en Delfland de schulden verder terugdringt. Delfland is en blijft een financieel robuuste organisatie.

Dat is het gevolg van verstandig inhoudelijk en financieel beleid van het afgelopen decennium en meer belastinginkomsten door de toename van het aantal bedrijven en inwoners in het gebied. Die groei stelt ons tegelijkertijd voor uitdagingen: meer inwoners en bedrijven betekent meer afvalwater, meer verstening van het gebied en intensiever gebruik van het water.

In de huidige bestuursperiode kijken wij nadrukkelijk naar wat er in de toekomst moet gebeuren om op de (middel)lange termijn de veiligheid en leefbaarheid te behouden en waar mogelijk te vergroten. En welke investeringen hiervoor nodig zijn.  

Extra inzet

Alle werkzaamheden van Delfland dragen bij aan de veiligheid en leefbaarheid van ons gebied. We zorgen dat de kerntaken waterveiligheid, waterbeheer, waterkwaliteit en waterzuivering op orde zijn. Het college zet de komende jaren daarnaast extra in op het klimaatbestendig maken van onze regio. Ook gaat er extra geld naar het verbeteren van de waterkwaliteit en het versterken van de biodiversiteit. Verder zet Delfland extra in op het realiseren van de ambitie om energie- en klimaatneutraal te werken.

onHVtLWKqi8
Corporate film Hoogheemraadschap van Delfland