Bestuur en organisatie

Voor het programma Bestuur en Organisatie ligt in 2019 de focus op enkele belangrijke zaken waar de inwoners van Delfland mee te maken krijgen.

Allereerst zijn dat de waterschapsverkiezingen in maart. Met deze verkiezingen, die tegelijkertijd met de provinciale verkiezingen worden gehouden, wordt een nieuw bestuur gekozen voor de periode 2019 tot maart 2023. De verkiezingen zijn een goed moment om aandacht te vestigen op het werk van de waterschappen. Dit valt samen met onze campagne Waterbewustzijn, waarmee Delfland in 2019 alle partners (inwoners, bedrijven, grondeigenaren, medeoverheden) oproept om actief bij te dragen aan het toekomstbestendig maken van onze leefomgeving.

Voor de organisatie van Delfland staat de dienstverlening aan inwoners en bedrijven ook in 2019 voorop. Onze vergunningen moeten makkelijk en snel aan te vragen zijn, en het toezicht en de handhaving moeten begrijpelijk en uitlegbaar zijn. Bij Delfland staat de klant centraal, maar omdat deze steeds vaker digitaal bediend wil worden, moet onze organisatie de digitale beschikbaarheid van onze diensten en informatie verder ontwikkelen. Dat gaan we doen op een moderne en veilige manier.

Ten slotte wil Delfland een aantrekkelijke werkgever in de regio blijven. Door onze organisatie flexibel te houden, en onze blik vooral naar buiten te richten, willen we de medewerkers een plezierige en toekomstgerichte werkomgeving bieden. Om onze kennis en kwaliteit op een goed niveau te houden investeren we in scholing en ontwikkeling, en zoeken we gericht naar nieuwe medewerkers die onze organisatie kunnen versterken.

yZcKtNxya5I