Afvalwaterketen en zuiveren

De komende jaren staat de toekomst van de afvalwaterketen centraal. Onze ambitie op dit gebied is het inzetten van afvalwater als bron van grondstoffen, energie en zoet water.

Projecten in 2019

We voeren diverse innovatieprojecten uit die zijn gericht op de transformatie van de afvalwaterketen. Voorbeelden zijn het produceren en leveren van groen gas, het werken aan nieuwe zuiveringsconcepten zoals bijvoorbeeld Harkos (continue korrelslib), het doen van betrouwbare levensduurbepalingen van persleidingen met slimme meetinstrumenten en het herbruikbaar maken van water via een zoetwaterfabriek. Een overzicht van de projecten die we in 2019 uitvoeren.

Samenwerkingsverbanden

Om de doelmatigheid en duurzaamheid van de afvalwaterketen te vergroten blijven we investeren in de samenwerkingsverbanden met gemeenten en drinkwaterbedrijven, zoals het Netwerk Afvalwaterketen Delfland (NAD), de Rotterdamse Samenwerking in Afvalwaterketen (RoSa) en het Optimalisatie Afvalwater Systeem bij afvalwaterzuivering De Groote Lucht (OAS DGL).

Samen met Delfluent, onze partner in de publiek private samenwerking, blijven we werken aan innovatieve projecten en strategieƫn. In 2019 continueren we de samenwerking met het Hoogheemraadschap van Rijnland.

Delfland circulair

We werken verder aan een strategische visie op de toekomst van de afvalwaterketen onder meer op het gebied van Circulair.

te-SWmUMHxE
Zoetwaterfabriek