Innovatie, duurzaamheid en financiële producten

We willen onze doelen beter en slimmer halen door innovatie toe te passen en duurzaam te werken.

In 2018 vergroten we onze energie-efficiency. We doen dit onder andere met de volgende maatregelen:

We verbeteren de menging van slib, waardoor de gisting verbetert op de zuiveringen De Groote Lucht en Houtrust. We optimaliseren de geurbehandeling van de slibverlading op de zuivering De Groote Lucht. Onze eigen energiewinning verhogen we door deel te nemen aan het Gemini Windpark-project. Ook voeren we onze grond-, weg- en waterbouwinvesteringen uit volgens onze duurzaamheidscriteria. We sturen de boezembemaling aan op het lozen op het buitenwater bij lage waterstanden. Ten slotte heeft het afstoten van meerdere gebouwen en de verbouwing van ons hoofdkantoor ook tot een verlaging van de CO2-uitstoot geleid.

Op financieel gebied willen we onze vermogenspositie beheersen en daarmee een toekomstbestendige organisatie zijn. Voor de verbetering van onze interne managementinformatie maken we met ingang van 1 januari 2018 gebruik van nieuwe financiële en personele informatiesystemen. Hiermee werken we efficiënter en dalen de jaarlijkse exploitatie kosten.

WN5u7Z5hxV4
S.C.H.O.O.N.: winnaar Waterinnovatieprijs 2016, categorie schoon