Inleiding

Wij Delfland staan paraat. Delfland heeft een open vizier om in te kunnen spelen op de behoeften en wensen uit de omgeving en ons voor te bereiden op toekomstige ontwikkelingen.

Wij zetten ons in om ons beheergebied leefbaar en veilig te houden voor de 1,2 miljoen inwoners. Dit doen we door te werken aan het verbeteren van dijken en kades, het peilbeheer, het voorkomen en oplossen van wateroverlast en het zuiveren van afvalwater.

Ons bestuur ondersteunt het motto ‘Iedereen bewust van water’, omdat we uw hulp hard nodig hebben. Daarom investeren we in waterbewustzijn en participatie van inwoners, bedrijven en andere overheden, met als doel dat iedereen kan bijdragen aan eigen veiligheid en leefbaarheid.

Naast het uitvoeren van een toekomstbestendig water- en zuiveringsbeleid willen we ook een financieel gezonde organisatie zijn. We bezuinigen en bouwen onze schuldenlast verder af en gebruiken deze ruimte om in te spelen op nieuwe eisen en uitdagingen. Tegelijkertijd zorgen we voor zo laag mogelijke tariefstijgingen voor onze belastingbetalers.

Delfland heeft geld nodig om zijn taken uit te kunnen voeren. In de tabel zijn de verwachte netto kosten en belastingopbrengsten voor de verschillende programma’s weergegeven.

Het exploitatieresultaat (verschil tussen netto kosten en belastingopbrengsten) van 21,7 miljoen euro reserveren we onder andere om de tariefstijgingen te matigen en onze schulden af te lossen.

Programma

Netto exploitatiekosten en netto belastingopbrengsten (* € 1 miljoen)

Waterveiligheid, stedelijk waterbeheer en klimaatadaptatie,  25,6
Gezond, schoon en zoet water 3,6
Watersysteem 34,5
Afvalwaterketen en zuiveren 96,6
Innovatie, duurzaamheid en financiële producten 7,7
Bestuur en organisatie 28,1
Netto belastingopbrengsten 217,8
Voordelig exploitatieresultaat 21,7
g00RWeDQ7mI
Wij Hollanders staan paraat