Bestuur en organisatie

We ontwikkelen de organisatie zodat we kunnen aansluiten op eisen uit de Omgevingswet en voeren assetmanagement in.

We willen een open, transparante en flexibele organisatie zijn, die inspeelt op veranderingen en daarbij permanent in ontwikkeling blijft. Dat betekent klantgerichte werkprocessen, gemotiveerde en deskundige medewerkers en een flexibele betrouwbare informatievoorziening.

We blijven onze werkprocessen en informatievoorziening digitaliseren om onze interne bedrijfsvoering goed aan te sluiten op de noodzakelijke externe oriëntatie. Daarnaast investeren we in informatiebeveiliging met adequate preventieve en curatieve maatregelen.

Om gemotiveerde en deskundige medewerkers te behouden en te verkrijgen, zetten we onze strategische personeelsplanning optimaal in. Daarin verbinden we mobiliteit, duurzame inzetbaarheid en eigenaarschap met elkaar.

Onze regulering, toezicht en handhaving sluiten we aan op de maatschappelijke behoefte, waarin klanttevredenheid een belangrijk aandachtspunt is.

Met communicatie ondersteunen we de doelstelling om de inwoners van Delfland bewust te maken van het water om hen heen, van de gevolgen van klimaatverandering en van hun eigen handelingsperspectieven. Om dit te bereiken vertellen we wat we doen en maken onze taken zichtbaar bij burgers en belanghebbenden. Dit doen we via sociale media en evenementen. We ondersteunen de interactie met hen en de participatie via externe initiatieven.

In 2018 gaan we de campagne voorbereiden voor de waterschapsverkiezingen van maart 2019.