Afvalwaterketen en zuiveren

De komende jaren staat de toekomst van de afvalwaterketen centraal. We willen onze zuiveringen door ontwikkelen naar energie-, grondstoffen- en zoetwaterfabrieken.

In 2018 ronden we de pilot met de Zoetwaterfabriek af.  Hiermee wordt het gezuiverde afvalwater met een extra stap gezuiverd, zodat het de gewenste kwaliteit krijgt voor hergebruik in het zoetwatersysteem. In de waterharmonica wordt het water uit de zoetwaterfabriek opgevangen en door een wetlandsysteem geleid en ‘natuurlijker’ gemaakt.

We gaan in 2018 op de afvalwaterzuiveringsinstallatie De Groote Lucht groen gas produceren en leveren aan het aardgasnetwetwerk.

Op de afvalwaterzuiveringsinstallatie Nieuwe-Waterweg starten we met het verwijderen van gewasbeschermingsmiddelen uit het gezuiverde afvalwater in opdracht van de Land- en Tuinbouworganisatie (LTO).

In 2018 bepalen we onze hemelwaterstrategie. Het doel is dat er minder regenwater in het riool komt. We werken dan de relaties tussen klimaatadaptatie, het watersysteem en het transportsysteem en zuivering verder uit.

Om de doelmatigheid en duurzaamheid van de afvalwaterketen te vergroten blijven we investeren in de samenwerkingsverbanden met gemeenten en drinkwaterbedrijven, zoals het Netwerk Afvalwaterketen Delfland (NAD), de Rotterdamse Samenwerking in Afvalwaterketen (RoSa) en het Optimalisatie Afvalwater Systeem bij awzi De Groote Lucht (OAS DGL).

Samen met onze PPS-partner Delfluent blijven we werken aan innovatieve projecten en strategieën. In 2018 continueren we de samenwerking met het Hoogheemraadschap van Rijnland.

te-SWmUMHxE
Zoetwaterfabriek