Dagelijks bestuur

Ons dagelijks bestuur wordt gevormd door dijkgraaf en hoogheemraden (D&H), ook wel genaamd: college. Het college is verantwoordelijk voor de voorbereiding en de uitvoering van het beleid en vergadert eens per twee weken. De vergaderingen zijn besloten.

Elk lid van het college heeft een portefeuille met een aantal onderwerpen (pdf, 244 kB). De collegeleden vertegenwoordigen Delfland in bestuurlijke overleggen met partners als gemeenten en provincie. Als er voorstellen uit hun portefeuille worden besproken in het algemeen bestuur, lichten de collegeleden deze voorstellen toe. 

D&H heeft een eigen beslissingsbevoegdheid, en kan beslissen op grond van delegatie door de verenigde vergadering (VV, algemeen bestuur). Het college neemt beslissingen die de dagelijkse gang van zaken betreffen en verleent vergunningen. De VV stelt de begroting vast en bepaalt het beleid van Delfland.