Duurzaamheid

Duurzaamheid is een belangrijk uitgangspunt bij alles wat wij doen. In ons dagelijks werk merken wij als waterschap direct de gevolgen van het veranderende klimaat: we hebben vaker te maken met extreme droogte en neerslag. De zeespiegel stijgt en voldoende zoet water is niet meer altijd vanzelfsprekend. Daarnaast neemt wereldwijd de vraag naar energie en grondstoffen steeds verder toe terwijl kritische grondstofvoorraden uitgeput dreigen te raken.

Daarom werken wij er hard aan om zelf duurzamer te werken bij alles wat wij doen. 

Daarvoor hebben wij het programma Delfland Circulair waarin wij werken aan de volgende doelen:

Energieneutraal in 2025

Klimaatneutraal in 2050

50% minder grondstoffen in 2030

100% circulair in 2050

Optimale inzet eigen zoetwaterbronnen 

Gezonde leefomgeving

Bijdragen aan verbetering biodiversiteit

Wij kiezen er bovendien voor om bij al onze taken en werkzaamheden rekening te houden met de kansen en bedreigingen voor de biodiversiteit.  

We werken in ons duurzaamheidsstreven zoveel mogelijk samen met andere waterschappen, overheden, kennisinstituten, natuurorganisaties, bedrijven, inwoners en overige partners. Het landelijke klimaatakkoord is onze leidraad en we zijn actief binnen de Regionale Energie Strategie regio Rotterdam/Den Haag.

 

 

Vragen of ideeën? Mail naar

aG8XYSP8YqE
Delfland Duurzaam Circulair