Duurzaamheid

Onze samenleving draait op wat deze aarde ons te bieden heeft. We gebruiken grondstoffen voor voedsel, onderdak, warmte, kleding, elektrische apparaten en mobiliteit. Helaas worden de negatieve gevolgen van onze voetafdruk op aarde steeds meer zichtbaar: grote verschillen tussen arm en rijk, klimaatverandering en plastic in de oceanen, om maar eens wat te noemen. In 2050 zijn er naar verwachting ruim negen miljard mensen die voldoende voedsel en schoon water nodig hebben en gezond, veilig en in welvaart willen leven binnen de grenzen die de planeet ons stelt. Ook willen we voorkomen dat de biodiversiteit op aarde nog verder afneemt. Om dat mogelijk te maken, moeten en kunnen we in actie komen voor een duurzame leefomgeving. Het is tijd voor de circulaire economie!

Het bestuur van Delfland heeft in 2018 de strategie Delfland Circulair vastgesteld.  Hierin zijn doelen gesteld voor energie, duurzaamheid en grondstoffen. Deze doelen hebben effect op de uitvoering van alle taken en werkzaamheden van en binnen Delfland. 

Energieneutraal in 2025

Klimaatneutraal in 2050

50% minder grondstoffen in 2030

100% circulair in 2050

Optimale inzet eigen zoetwaterbronnen 
Gezonde leefomgeving

Het huidige bestuur van Delfland heeft ervoor gekozen om van biodiversiteit een speerpunt te maken. Wij willen dat bij al onze taken en werkzaamheden de kansen en bedreigingen voor de biodiversiteit worden meegewogen.  In de eerste helft van 2020 stellen wij hiervoor een actieplan op met maatregelen die kunnen bijdragen aan biodiversiteitsherstel in ons gebied.

aG8XYSP8YqE
Delfland Duurzaam Circulair