Commissies

Ter voorbereiding op de verenigde vergadering (besluitvormende vergadering van het algemeen bestuur) worden de onderwerpen besproken in de commissies. Een commissie geeft de verenigde vergadering gevraagd en ongevraagd advies over een te nemen besluit. In de huidige bestuursperiode zijn drie commissies ingesteld. De leden van de commissies bestaan uit bestuursleden van Delfland, aangevuld met plaatsvervangend commissieleden.

Commissie Bestuur, financiën en organisatie

Technisch voorzitter

H. Jonker

Leden van de commissie Bestuur, Financiën en Organisatie (BFO): 

H. Jonker 

T.C.J.M. Oostvogels

W.F. van Valkenburg

S.F. Fekkes

L.H.C. de Keijzer

C.L.C. van Kretschmar

N.J. Dijkshoorn- van Dijk

B. van der Veer

A.M.F. Jenniskens

L.P.I.M. Hombergen

P.A. Boot

Y.L. Lont

S.C.P. van Boxmeer

M.H.P. Jansen

J.A. Heijboer

S.C.P. van Boxmeer

F.J.L. van Kasteren

P.J. Hofman


Commissie waterkwantiteit en waterkwaliteit

Technisch voorzitter

J.G.M. Schouffoer

Leden van de commissie Waterkwantiteit en Waterkwaliteit (WKK):

S.E. Onderdelinden

F. Örgü

T.C.J.M. Oostvogels

A.F. van der Ree

H.M. Claassen

T.H.M. van Heijningen

M.T.J. van der Burg-van Leeuwen

M. Vissers

A. Wijbenga

L. Zandstra

R.M. Kiès

W. Anker

J.G.M. Schouffoer

M.H.P. Jansen

R.H.M. Maaswinkel

A.J. Middendorp

A.M.C. van Hagen 

P.J. Hofman.


Commissie waterveiligheid en waterketen

Technisch voorzitter

L.P.I.M. Hombergen

Leden van de commissie Waterveiligheid en Waterketen (WVK):

J.B. Simon

J.P.C. de Klerk

F. Örgü

A.F. van der Ree

L.H.C. de Keijzer

P.J. Verhage

J.B. van den Berg

A.C.J. van Winden

M. Vissers

C.W.M.I. van der Burg

E.E. van Hijlckama Vlieg

P. Kiela, H. Roeten

J.G.M. Schouffoer

A. Hekman

A.C.J. Jans

P.J. de Haan

P.J. Hofman


 

Rekeningcommissie

De Rekeningcommissie onderzoekt activiteiten om inzicht te geven in de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid bij het Hoogheemraadschap van Delfland. Daarmee speelt de Rekeningcommissie een rol bij de kaderstellende en controlerende rol van het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap. Dit doet zij door middel van onafhankelijke onderzoeken.

Leden:

P.J. Verhage (voorzitter)

A.C.J. van Winden

J.B. Simon (vicevoorzitter)

J.P.C. de Klerk

M.H.P. Jansen

J.A. Heijboer

E.E. van Hijlckama Vlieg

A.M.F. Jenniskens