Schriftelijke vragen


VV-leden kunnen schriftelijke vragen stellen aan het dagelijks bestuur. Schriftelijke vragen worden ingediend bij de voorzitter met een afschrift aan de griffier.

Binnen 30 dagen antwoord

De antwoorden op de vragen moeten binnen 30 dagen worden vastgesteld door het college van D&H. Is er meer tijd nodig voor de beantwoording, dan krijgt de vragensteller binnen 30 dagen bericht. Vragen en antwoorden worden als ingekomen stuk ingebracht in de VV en ter kennisname aan de leden van de VV gestuurd. Als er schriftelijke vragen zijn ingediend, vind je die op deze pagina.

Vragen en antwoorden

De vragen in deze lijst zijn beantwoord. De antwoorden zijn toegevoegd. De datum in de titel is de datum van vraagstelling.