Wob-verzoeken


De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt het recht op informatie van de overheid. Op deze pagina vind je een aantal Wob-verzoeken die aan Delfland zijn gedaan.

De Wob-verzoeken zijn geanonimiseerd, dat wil zeggen dat er geen namen in staan. Hieronder staan de beschikkingen, zonder de openbaar gemaakte documenten. Als je die wil inzien, kun je die opvragen via onderstaand mailadres.

Wij zijn graag open en transparant. Ook in de besluitvorming. Daarom plaatsen we op onze website nieuwsberichten, publicaties en officiële bekendmakingen. Als je meer wil weten over beleid en uitvoering, kun je vragen om bepaalde overheidsinformatie openbaar te maken. Dit heet een Wob-verzoek.

Wob-verzoek indienen

Dit Wob-verzoek kun je sturen aan:

Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland
t.a.v. afdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken
Postbus 3061
2601 DB Delft
Of je mailt het naar: loket@hhdelfland.nl

Wob-verzoeken overzicht

2018

  • Wob-verzoek over leggerwijziging
  • Wob-verzoek aanleg waterberging
  • Wob-verzoek veiligheid primaire waterkeringen
  • Wob-verzoek baggerwerkzaamheden Delft
  • Wob-verzoek ondersteuning bij verkiezingen
  • Wob-verzoek  overeenkomst met Omroep West

2019

  • Wob-verzoek informatie vergunningen viswedstrijden
  • Wob-verzoek bodemonderzoek Berkel en Rodenrijs
  • Wob-verzoek over nadeelcompensatie in vergelijkbaren gevallen