Moties en amendementen


Een motie is een middel van de VV om invloed uit te oefenen op het beleid. Ieder VV-lid kan tijdens de verenigde vergadering een motie indienen.

Inhoud van de motie

In de motie wordt een wens, verzoek of opdracht geformuleerd. De indiener van de motie kan deze mondeling toelichten. Hierna komen andere fracties aan het woord, als ze dat willen. De fracties kunnen aangeven wat ze van de motie vinden. En of ze van plan zijn om met de motie in te stemmen. Na het debat over het onderwerp, wordt er over de motie gestemd. Als een meerderheid van de VV de motie aanneemt, moet het college van D&H de motie uitvoeren.

Als er moties zijn ingediend in de VV, vind je die op deze pagina.