Hoogheemraad Ruud Egas


Wat heeft u met water?

Iedere Nederlander heeft denk ik wel iets met water, bewust of onbewust. Maar vaak realiseren we ons niet hoe bevoorrecht we zijn met voldoende water, schoon water en de bescherming tegen overstromingen en wateroverlast. Het veranderende klimaat brengt nieuwe uitdagingen met zich mee, die wij met elkaar zullen moeten oppakken.

Nu ik als Hoogheemraad aan de slag ga bij Delfland, moet ik ook weer terugdenken aan mijn eerste baan. Ik mocht toen namelijk meewerken aan een onderwater inspectievoertuig, de Portunus, dat werd ingezet bij de bouw van de stormvloedkering in de Oosterschelde.

Welke dromen heeft u voor het gebied Delfland en haar inwoners?

Natuurlijk hoop ik dat wij in het gebied Delfland met veel plezier kunnen leven, waarbij wij genieten van water, de beschikking hebben over voldoende en schoonwater, maar ook veilig zijn en de overlast kunnen beperken. Deze droom zullen we echter met elkaar moeten gaan realiseren en omzetten in werkelijkheid.

Over welke onderwerp zou u in gesprek willen gaan met de mensen die in Delfland wonen en werken? Wat wilt u ze vragen?

Graag ga ik in gesprek over waterzuivering en dan vooral hoe we - met elkaar - kunnen voorkomen dat er onnodige stoffen in het afvalwater komen. Wat er niet in zit, hoeft er ook niet uitgehaald worden. Waterbewustzijn is een belangrijk onderwerp voor ons allen.

Welk plekje in het gebied van Delfland moet iedereen echt een keer bezocht hebben? En waarom?

Tussen Berkel & Rodenrijs en Pijnacker is veel veranderd. Natuurlijk zien we vanaf beide kanten de woonwijken met nieuwe huizen oprukken, maar er is ook ruimte gecreëerd voor natuur en waterberging. De Groenzoom, een gebied dat, ondanks dat het nog maar kort bestaat, al veel ruimte biedt aan natuur en bijvoorbeeld watervogels, maar ook een gebied waar je kunt genieten van rust en goed kunt wandelen.

Dit gebied ligt tussen twee gemalen, en wel één aan de Pastoor Verburghweg en één aan de Meerweg.