Hoogheemraad Marcel Vissers


Wat heeft u met water?

“Water speelt een rol in mijn jeugd, maar ook in mijn volwassen leven. Van m’n vijfde tot m’n achttiende woonde ik in de Prins-Alexanderpolder, in Rotterdam; een van de diepste punten van Nederland. Mijn ouders, Rotterdammers die in 1953 de Watersnoodramp meemaakten, beseften heel goed hoe kwetsbaar we in dat gebied waren voor de ongetemde kracht van het water. Ik leerde van hen dat het niet vanzelfsprekend is dat we veilig leven achter duinen en dijken.”

“Als gedeputeerde ruimtelijke ordening bij de provincie Zuid-Holland wilde ik begin deze eeuw al dat water sturend zou zijn bij het ontwikkelen van nieuwe woonwijken. Want huizen bouwen in uiterwaarden of slappe polders verergerde de waterbeheersproblematiek van waterschappen. Maar pas nu staat voor het eerst in het kabinetsbeleid dat voor ruimtelijke keuzes water sturend of leidend moet zijn; een goede ontwikkeling, want we kunnen in Nederland ook bijna niet anders meer.”

Welke dromen heeft u voor het gebied Delfland en haar inwoners?

“Ik leerde dat je met dromen niet zo ver komt als je iets voor elkaar wilt krijgen; ik spreek daarom liever over daden. Voor de generaties na ons, wil ik me de komende tijd inzetten voor een klimaatrobuust Delfland. We moeten nu maatregelen nemen om de klimaatverandering in de komende jaren zoveel mogelijk te beperken. Om dat te realiseren, moeten we onze leefstijl en leefomgeving aanpassen.”

“Verder zijn daden op het gebied van waterkwaliteit nodig. Niet alleen van het hoogheemraadschap, maar van de hele samenleving. Burgers, bedrijven, organisaties vervuilen dagelijks ons water met schadelijke stoffen. Denk aan medicijnresten die in het riool terecht komen of aan gewasbeschermingsmiddelen die in het oppervlaktewater sijpelen. Allen door met iedereen in gesprek te gaan, door samen te werken, kunnen we ons water gezond maken – en houden.”

Over welke onderwerp zou u in gesprek willen gaan met de mensen die in Delfland wonen en werken? Wat wilt u ze vragen?

“Ik zou met inwoners graag praten over hun onderhoudsvriendelijke tuinen. Veel mensen leggen daar siertegels in, daarvoor enthousiast gemaakt door televisieprogramma’s en tuincentra. Maar dat is niet goed voor de biodiversiteit. En het is bovendien niet klimaatbewust. Want als het dan een keer hard regent, kan het water niet de grond in. Dat is niet handig voor ons, als hoogheemraadschap. Ik zou de mensen die in Delfland wonen daarom willen vragen om beter om te gaan met het regenwater dat in hun tuin valt.”

Welk plekje in het gebied van Delfland moet iedereen echt een keer bezocht hebben? En waarom?

“Dan denk ik allereerst aan het bijzonder provinciaal landschap Midden-Delfland, dat zich over een groot deel van ons gebied uitstrekt. Daar vinden bewoners prachtige plekken om wandelend, varend of fietsend te ontdekken. Ik hoop alleen dat ze dat niet allemaal tegelijk doen: dat is niet fijn voor de natuur, de dieren en voor de inwoners van dat gebied. Daarom tip ik ook een bezoek aan de historische binnensteden van Maassluis, Schiedam en Delft, waar je de geschiedenis van het water goed kunt zien.”

Portefeuille Marcel Vissers

Inhoudelijke taken & Projecten

  • Ecologische & chemische waterkwaliteit, incl. Kaderrichtlijn Water
  • Zwemwater, lokaal water
  • Recreatief medegebruik incl. vaarwegbeheer
  • Zoet water

Coördinatie

  • Biodiversiteit (fora & fauna, kroos, exoten)
  • Watervisie
  • Internationaal