Hoogheemraad Manita Koop


Wat heeft u met water?

Voor ons tuinbouwbedrijf in Den Hoorn was water van levensbelang. Letterlijk. De gewassen werden ermee besproeid, met de platte schuit gingen de komkommers naar de veiling, in de zomer zwommen we in de vaart en in strenge winters schaatsten we op het ijs. Een slakkenplaag in het water bracht het bedrijf bijna naar de afgrond, een gevaar dat op het nippertje kon worden afgewend. Later heeft water in mijn werk altijd een rol gespeeld. We hebben ooit de communicatie gedaan voor het convenant tussen Delfland en de WLTO voor de kwaliteit van het oppervlaktewater in de tuinbouw, en het grondwaterpeil kwam steeds weer terug in mijn loopbaan. In de stad was het peil vaak te laag, in de polder te hoog. Ga daar maar eens een oplossing voor vinden.

Welke dromen heeft u voor het gebied Delfland en haar inwoners?

Waterschappen houden Nederland al eeuwen klimaatbestendig. Voldoende water voor mens en dier, niet te veel en niet te weinig. Ik wens iedere inwoner voldoende groen en water in zijn of haar directe omgeving. Waardoor het wonen steeds aangenamer wordt in dit deel van de Randstad. Met stevige dijken, sterke pompen en moderne en historische sluizen zorgen we voor voldoende water. We dromen dus niet, maar doen.

Over welke onderwerp zou u in gesprek willen gaan met de mensen die in Delfland wonen en werken? Wat wilt u ze vragen?

Waar en hoe realiseren we het benodigde groen, hoe en waar vangen we water op? Wat voor woningen gaan we waar bouwen. Wat kunt u zelf doen?

Welk plekje in het gebied van Delfland moet iedereen echt een keer bezocht hebben? En waarom?

Er is veel moois in Delfland. Vraag een plek in de boot van Arnoud, Anton, Wim of Piet. Dan kun je in een dag genieten van het Westland, Maassluis, Den Haag, Rotterdam, de kust, Delft, het Westland en het Oostland. En reserveer dan meteen een volgende keer.