Alle inwoners betalen voor zuiveren

Delfland gaat een deel van de kwijtschelding afschaffen. Elke inwoner van Delfland gaat betalen voor het zuiveren van afvalwater. Dit moet leiden tot lagere tarieven voor de zuiveringsheffing voor alle belastingbetalers.

 Het college heeft het voornemen de kwijtschelding voor de afvalwaterzuivering in stappen af te bouwen. Van 50% van het bedrag van de aanslag in 2016 tot het stopzetten van de regeling in 2017. De totale opbrengst die het afschaffen van de kwijtschelding voor de zuiveringsheffing oplevert, komt ten goede aan het tarief. Alle belastingbetalers profiteren hiervan mee.

In 2014 bedroeg de kwijtschelding € 15,3 miljoen, waarvan € 6,0 miljoen watersysteemheffing en € 9,3 miljoen zuiveringsheffing. Bij ongewijzigd beleid kan dit doorgroeien naar 19 miljoen euro aan kwijtschelding in 2017.  Deze gederfde inkomsten moeten worden opgebracht door de inwoners, bedrijven en instellingen die wel belasting betalen. Het college is van mening dat de kosten die gemaakt worden voor het zuiveren van afvalwater door iedereen betaald moet worden. Iedereen veroorzaakt immers afvalwater en dat moet worden gezuiverd.

Besluitvorming vindt plaats in de Verenigde Vergadering  op 19 november.

Vraag: Wat is 4 + 4 ?
Je antwoord:

Ingrid van der Stijl

Wat indien iemand niet in staat is om het (volledige) bedrag van zuiveringsheffing te betalen? Zijn er dan mogelijkheden tot verlagen van dit bedrag, op basis van inkomensgegevens misschien zelfs tot €0,00?

Monique de Boer

beste mevrouw Van der Stijl, u kunt met deze vraag terecht bij de Regionale Belasting Groep. Ik heb uw berichtje doorgestuurd. De RBG neemt contact met u op.

groet,
Monique de Boer
Hoogheemraadschap van Delfland