Last van ganzen


In het gebied van Delfland komen veel ganzen voor. Ze gedragen zich soms agressief van vervuilen stranden bij zwemplassen en fietspaden. De provincie Zuid-Holland werkt aan het terugdringen van het aantal ganzen.

overlast-ganzen

Oorzaak vele ganzen

Het aanpakken van vervuiling en overlast van ganzen in de openbare ruimte is een verantwoordelijkheid van de gemeente. Dat er zo veel ganzen zijn, komt door:

  • De intensieve landbouw. Er is het hele jaar eiwitrijk gewas beschikbaar voor de ganzen.
  • De toename van broedplekken met de komst van nieuwe (natte) natuurgebieden.
  • Een gebrek aan natuurlijke vijanden.

Overlast

Ganzen kunnen schadelijk zijn voor pas aangelegde natuurlijke oevers en de (zwem)waterkwaliteit. Delfland is geen wildbeheer, dus heeft weinig mogelijkheden om het probleem aan te pakken. Daarom overleggen we met de Wildbeheereenheid Delfland (WBE) en maken we afspraken om de schade in ons gebied te voorkomen.