Kroosonderzoek


In ons gebied groeien sloten en vaarten regelmatig dicht met kroos. Het water is bedekt met een dikke laag kleine, groene blaadjes. Dat ziet er niet mooi uit en is waarschijnlijk ook niet goed voor een gezonde sloot.

Waar langere tijd veel kroos voorkomt raakt alles in de sloot uit balans. Althans, dat vermoeden we. Omdat we denken dat er dan geen licht en zuurstof meer in het water komt. Daardoor kunnen waterplanten en -dieren doodgaan. We nemen maatregelen in overleg met gemeenten. Het is een gezamenlijke taak van het waterschap en gemeenten om het onderhoud aan vaarten en sloten zo goed en efficiënt mogelijk te doen.

Onderzoek

De gebruikelijke aanpak van kroos is het verwijderen van kroosdekken wanneer er zuurstoftekort, stankoverlast of vissterfte ontstaat. Als dat gebeurt, is de ecologie van het water echter al sterk aangetast. Omwonenden hebben al een tijd niet van het water kunnen genieten omdat het schuil gaat onder een groen dek. Daarom onderzoekt Delfland of kroos op een andere manier kan worden aangepakt. Hier is in Nederland weinig ervaring mee; er moet zodoende veel onderzocht worden, voordat duidelijk wordt of dit nuttig en kosteneffectief is.

We zoeken naar alternatieve manieren om kroos efficiënt te bestrijden. Hiernaast een overzicht van recent onderzoek en nieuwe methoden.


Kroos in Den Haag

Op basis van luchtfoto’s en de ervaringen en kennis uit eerdere onderzoeken, heeft een stagiair van de Hogeschool Rotterdam een onderzoek gedaan naar kroos in Den Haag. Hierbij is een eerste inschatting gemaakt wat een preventieve aanpak van kroos in de gemeente Den Haag zou kosten.

Kroosoverlast in binnenstad Delft

Kroos groeit hard onder de juiste omstandigheden, maar dat is niet altijd de verklaring waarom er veel kroos kan zijn. Voor de kroosoverlast in de binnenstad van Delft is nader onderzoek gedaan naar de verplaatsing van kroos als oorzaak van het probleem.

Kroosboot

De kroosoverlast in Delft heeft ook aandacht van de TU-Delft. Studenten hebben de Kroboot gebouwd. Een varende drone die kroos kan herkennen en verzamelen.

Kroos in kaart met satellietbeelden

Een belangrijke stap in het aanpakken van kroos is kennis krijgen waar het kroos groeit, en waarheen het zich verplaatst. Dit gebeurt nu door waarnemingen en meldingen, maar dit geeft geen goed en dekkend beeld van het hele gebied. Delfland heeft daarom laten onderzoeken of het in kaart brengen van kroos op een betere manier kan. De oplossing is gezocht in een satellietbeeld van Den Haag en Westland met zeer hoge resolutie. Op deze beelden zijn verschillende soorten vegetatie (kroos, waterlelies, drijfplanten, etc) te herkennen aan kleuren. Met deze methode is het mogelijk om relatief snel kroos te lokaliseren.

Methodes in de praktijk

We zijn begonnen met het testen van methodes in de praktijkHierin zijn drie verschillende methodes onderzocht: een kroosslurper, preventieve bestrijding en het verwijderen van barrières.

Technische oplossingen

Delfland heeft bureau ORG-ID gevraagd ons meer inzicht te geven in hoe kroos wordt beleefd en welke technische mogelijkheden er zijn om het te verwijderen, te transporteren en te verwerken.  (Verkenning kroosbeleving)