Waterbergende kasdaken


In Delfland testen we waterbergende kasdaken. Door schotjes met een klein gaatje tussen de lage delen van het kasdak te plaatsen, houden glastuinbouwers water tijdelijk vast. Zo loopt het langzaam naar de sloot of het bassin. Door het langzaam afvoeren van regenwater, stijgt het water in de sloot minder snel. Daardoor is de kans ook kleiner dat de sloot overstroomt.

Meer waterbesparing, minder wateroverlast

In de glastuinbouwgebieden gebruiken we de ruimte intensief. Dit betekent ook dat er weinig ruimte over is om extra water op te slaan. Het water tijdelijk vasthouden op het dak van een kas, is een mogelijke oplossing. Zo maakt de ondernemer eigenlijk een waterberging, die geen extra ruimte kost. Als de ondernemer achter de schotjes een grotere opvangbak voor het regenwater plaatst, komt er geen water over de randen van de goot. Zo kan de tuinder nog meer regenwater opvangen en afvoeren naar het gietwaterbassin.

Eerste test succesvol

Het waterbergende kasdak is getest door een tomatenteler uit Berkel en Rodenrijs. De ondernemer is blij met de eerste resultaten. Hij geeft aan dat hij na ruim vijf maanden al resultaat ziet en een stuk minder op gietwater nodig heeft.

Dit jaar staat in het teken van het verder uitwerken van de pilot. En het ontwikkelen van een product dat op de markt verkrijgbaar is. Dit doen wij samen met andere partijen: Provincie Zuid-Holland, gemeente Westland, gemeente Lansingerland, LTO Noord Glaskracht, RoyalHaskoningDHV, TNO en tomatenteler Van der Burg. In deze fase is ook het Valorisatieprogramma Deltatechnologie en Water aangesloten.

Proeftuin Oranjepolder

In de Oranjepolder worden deze en andere oplossingen voor het beperken van de kans op wateroverlast in de praktijk getest.