Beregeningsverbod vanwege bruinrot


De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) stelt i.v.m. de aanwezigheid van de bruinrotbacterie in bepaalde gebieden beregeningsverboden vast voor het gebruik van oppervlaktewater voor de teelt van aardappelen en tomaten.

Nadere informatie over het beregeningsverbod van de NVWA is te vinden op: Verbod gebruik oppervlaktewater bij teelt van aardappelen en tomaten | Plantenziekten en plagen | NVWA