Vaarvergunning en ontheffing


Je hebt geen vaarvergunning nodig als je in het gebied van Delfland wilt varen. Behalve in uitzonderingswateren. Daarvoor kun je een ontheffing aanvragen.

Wanneer ontheffing nodig

In de Vaarverordening Delfland staat dat je vrij mag varen over onze wateren. Behalve in een klein aantal wateren waar de doorgang te smal, onoverzichtelijk of kwetsbaar is. Of als er een onveilige situatie ontstaat vanwege te veel doorvaart. Als omwonende of rondvaartondernemer kun je voor die watergangen een ontheffing aanvragen om te mogen varen.

Boot wordt omgedraaid door trekken aan een touw

Aanvragen vaarontheffing

In sommige watergangen is varen alleen toegestaan met een ontheffing. Hieronder staat in welke gevallen je ontheffing kunt aanvragen (dit kan per e-mail via loket@hhdelfland.nl):

Voor particulieren

Als je kunt aantonen dat je aan het water woont of een perceel in eigendom of huur hebt dat aan het water grenst. Dit kun je aantonen met:

  • een (kopie)van de huurovereenkomst van de woning
  • een eigendomsakte
  • een uittreksel van het kadaster
  • een (kopie) van een bankafschrift in combinatie met een kopie van een legitimatiebewijs

Voor ondernemers

Als je kunt aantonen dat je commerciële belangen hebt bij het bevaren van een watergang, zoals rondvaarten. Dit kun je aantonen met:

  • een uittreksel Kamer van Koophandel
  • een website
  • folders

Voor scholing, onderzoek, evenementen

Voor scholing, onderzoek en evenementen kun je in overleg met Delfland een ontheffing aanvragen om te mogen varen op de wateren die geel gemarkeerd zijn op de vaarkaart. Bij het aanvragen van een ontheffing geldt dat de bewijslast bij de aanvrager ligt.

Brughoogte en vaardiepte

We willen graag dat er zo min mogelijk obstakels zijn voor de pleziervaart. Zo kan er prettig gevaren worden. De hoogte van bruggen en voldoende vaardiepte zijn daarbij belangrijk. Wij maken daarom afspraken met de gemeente en provincie over eisen aan bruggen.

Bekijk de vaarkaart

Bediening Vlaardinger Driesluis

De bruggen en de Delflandse Buitensluis in Vlaardingen worden bediend op aanvraag vanaf 30 maart tot 1 november 2021 van 08:00 uur tot 20:00 uur. Op zon- en feestdagen tot 21:00 uur.

Je kunt vanaf donderdag 29 maart bij de brug/sluiswachter informeren vanaf wanneer de Vlaardinger Driesluis kan worden bediend. Telefoonnummer: 010-2484 333.

Controle op het water

Onze handhavers zijn regelmatig op het water te vinden voor controle. Schippers die zich niet aan de regels houden riskeren een boete. De politie let op het alcoholgebruik en geluidsoverlast. Als onze medewerkers verstoring van de openbare orde zien dan spreken zij de schipper aan. Ook melden zij dit aan de politie.