Stremmingen en afgesloten vaarwegen


Ga je varen? Bekijk hier de actuele afsluitingen en meldingen voor vaarverkeer binnen het Hoogheemraadschap van Delfland.

Actuele stremmingen

Bruggen in de gemeente Midden-Delfland komende twee maanden bediend

De gemeente Midden-Delfland geeft aan dat de komende twee maanden de bruggen in Schipluiden dagelijks bediend worden van 08:00 - 20:00 uur. Dit gebeurt vanwege de versoepelingen van de coronamaatregelen. Meer informatie is te vinden op de website van de gemeente.

Stremming vaarverkeer De Lee/Verlengde Strijp in De Lier

In het belang van de veiligheid van het scheepvaartverkeer tijdens werkzaamheden bij de brug, wordt de scheepvaart op De Lee, ter hoogte van de aansluiting op de Verlengde Strijp in De Lier, gestremd. De stremming geldt gedurende de werkzaamheden op 14 en 15 juli 2021. De vaarweg wordt volledig gestremd. (vergunning 2021-011398)

Beperkte doorvaart op Vlaardingervaart

In de periode van 1 mei 2021 tot 1 juni 2022 is er een beperkte doorvaart voor scheepvaartverkeer mogelijk op de Vlaardingervaart ter hoogte van de brug en  de A20 in de gemeente Vlaardingen.

Tijdens deze periode wordt de beperkte doorvaart gecommuniceerd door verkeerstekens op en nabij de brug en door boeienlijnen nabij de werkzaamheden. (2021-004728)

Vaarstremming de Gaag t.b.v kadeverbetering Verlengd

Voor het realiseren van een kadeverbetering ter plaatse van Bree of Lichtvoetswatering in het  centrum van Schipluiden, is het noodzakelijk om een stremming af te kondigen voor het vaarverkeer ter plaatse.

Voor de werkzaamheden wordt er met divers drijvend en varend materieel gewerkt en is het niet mogelijk om een vlotte en veilige doorvaart voor het overige vaarverkeer te garanderen. Daarom wordt gedurende het werk.

(1 september 2020 tot en met 28 februari  2022) de Bree of lichtvoetswatering en de Gaag gestremd en een klein deel van de Zijde. In Juli en augustus 2021 worden de werkzaakheden stilgelegd en de vaart vrijgemaakt van materieel zodat de pleziervaart doorgang kan vinden. (2021-001586)

Om de doorvaart tussen de richtingen Westland en Vlaardingen in stand te houden , wordt slechts een deel van het vaarwater onder de brug Gaagweg  gestremd. Hierdoor kan het werk veilig plaatsvinden (losactiviteiten) en kan het overig vaarverkeer hier doorgang hebben.

Verlenging winterbediening bruggen en sluizen Vlaardingen

In verband met het Coronavirus worden  de bruggen en sluizen in de gemeente Vlaardingen beperkt bediend. Deze beperking houdt in dat de winterbediening tot nader bericht wordt verlengd. Doorvaart is dagelijks mogelijk van 8.00 tot 17.00 uur. Op zaterdag, zondag en feestdagen van 8.00 tot 10.00 uur en van 15.00 tot 17.00 uur.

Nadere informatie via de centrale brug/sluisbediening van de Havendienst Vlaardingen: 010-2484333 of marifoonkanaal 20. Of via: www.vlaardingen.nl/havendienst

De gemeente Midden-Delfland past bedientijden bruggen aan vanwege Coronavirus

De gemeente Midden-Delfland verlengt het brugbedieningsregime voor het winterseizoen van 1 april tot en met tenminste 1 mei 2020. Dit besluit is een gevolg van de ontwikkelingen rond het coronavirus (COVID-19). Meer informatie is te vinden op de website van de gemeente.

Wat houdt dit in?

Bediening van de bruggen in het traject Gaag-Buitenwatersloot op werkdagen tussen 8:00 tot 17:00 uur en op alleen afspraak (minimaal 24 uur van te voren).

In het weekend vindt geen bediening plaats.


Stremming melden

Ga je werkzaamheden uitvoeren of organiseer je een evenement op het water waardoor je een vaarweg belemmert? Meld dit dan via ons formulier.