Booteigenaar gezocht


Om de doorstroming optimaal te houden, verwijdert Delfland regelmatig (bijna) gezonken boten uit het water. Bekijk van welke boten wij op dit moment op zoek zijn naar de eigenaar.

Boten met onbekende eigenaar

Aan de Strijp in de gemeente Rijswijk worden binnenkort drie boten verwijderd omdat ze voor het uitstroompunt van het gemaal Wippolder liggen. Van twee boten weten we wie de eigenaar is. Wij zijn nog op zoek naar de derde eigenaar. Is dit jouw boot of weet je van wie het is? Of de boot is een sticker geplakt door Handhaving, daarop staat het telefoonnummer voor contact.

Is het jouw boot?

Neem dan contact op met ons klantcontactcentrum (KCC) via telefoonnummer (015) 260 8108 of mail naar loket@hhdelfland.nl.

Wanneer verwijderen

Om de doorstroming optimaal te houden, verwijderen we regelmatig (bijna) gezonken boten uit het water. Delfland is namelijk verantwoordelijk voor schoon water in sloten en vaarten. We zorgen dat de vaarwegen gebruikt worden waarvoor ze bedoeld zijn en veilig blijven. Ook houden we de doorstroming van het water in de gaten.

Gevonden boten

Onze medewerkers vinden regelmatig (bijna) gezonken bootjes. Als deze na verloop van tijd niet door de eigenaar zijn weggehaald, doet Delfland dit. De kosten daarvan zijn voor rekening van de eigenaar van de boot. Zolang de boten in het water liggen zijn wij niet de eigenaar. De bootjes kunnen daarom niet door Delfland worden verkocht.

Wrakkenwet

We doen deze werkzaamheden vanuit de richtlijnen van de Wrakkenwet:

  • Op grond van artikel 1, 2 en 3 van de Wrakkenwet wordt een gezonken vaartuig gelicht en afgevoerd. De vaartuigen vervuilen het water en belemmeren de doorvaart en de doorstroming in sloten en vaarten.
  • Van de vaartuigen is ondanks (buurt)onderzoek (nog) geen eigenaar bekend.
  • Het is conform artikel 2, lid 2 van de Wrakkenwet verboden om vanaf de dagtekening van deze mededeling zonder toestemming van Delfland spullen/zaken van het vaartuig of voorwerp te verwijderen. Neem hiervoor contact op met het klantcontactcentrum van Delfland via telefoonnummer (015) 260 8108 of via loket@hhdelfland.nl.

Kosten voor de eigenaar

Als we de boot teruggeven aan de eigenaar kunnen we kosten voor de berging en opslag in rekening brengen. Als de eigenaar zich niet op tijd meldt, wordt de boot gesloopt. De waarde ervan is dan vermoedelijk gering.