Ondersteuning klimaatadaptatie met impact


Voor alle initiatieven geldt dat uitvoering onderdeel moet zijn van het initiatief en dat het niet blijft bij het creëren van bewustwording. Met andere woorden: de schop moet in de grond. Het moet gaan om initiatieven die een grootschalige impact hebben om het gebied te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Met grootschalige impact bedoelen we dat een initiatief:

  • Het bewustzijn van de bewoners en bedrijven vergroot over de gevolgen van extreem weer in het gebied EN;
  • Bijdraagt aan de uitvoering van grootschalige klimaatadaptieve maatregelen. Dit kan zijn op het gebied van droogte en wateroverlast.