Peilbesluit Schiezone


Peilbesluit Schiezone nabij buurtschap De Zweth

Delfland is bezig met de voorbereiding van een peilbesluit Schiezone nabij het buurtschap De Zweth in de gemeente Rotterdam. Voor dit peilbesluit is een rapport opgesteld. Iedere belanghebbende kan tot 7 mei 2022 een reactie geven op het conceptpeilbesluit.

Reacties kunnen gestuurd worden naar: loket@hhdelfland.nl of per post naar: Postbus 3061, 2601 DB Delft onder vermelding van: 'Peilbesluit Schiezone'.

Het conceptrapport is te downloaden via de button rechts op deze pagina.

Nadat de eventuele opmerkingen zijn verwerkt volgt er een officiële inspraakprocedure waarbij het ontwerppeilbesluit Schiezone zes weken ter inzage wordt gelegd. Belanghebbenden kunnen dan een zienswijze indienen.

De terinzagetermijn zal eind augustus 2022 beginnen en wordt bekendgemaakt op de website van Delfland en op officielebekendmakingen.nl.


Peilbesluit Schiezone

Dowload hier het concept peilbesluit Schiezone