Het belang van duurzaamheid


In ons dagelijks werk merken wij als hoogheemraadschap direct de gevolgen van het veranderende klimaat. We hebben vaker te maken met extreme droogte en neerslag, de zeespiegel stijgt en er is niet altijd voldoende zoet water. Duurzaamheid is daarom belangrijk bij alles wat wij doen.

Bovenaanzicht weilanden

Over de hele wereld hebben mensen steeds meer energie en grondstoffen nodig. Tegelijkertijd raken belangrijke voorraden van grondstoffen bijna op. Daarom werken wij er hard aan om zelf duurzamer te werken bij alles wat we doen.

Daarvoor hebben we het programma Delfland Circulair waarin we werken aan de volgende doelen:

  • Energieneutraal in 2025
  • Klimaatneutraal in 2050
  • 50% minder grondstoffen in 2030
  • 100% circulair in 2050
  • Optimale inzet eigen zoetwaterbronnen
  • Gezonde leefomgeving
  • Bijdragen aan verbetering biodiversiteit

Het doel om zo duurzaam mogelijk te werken, proberen we te bereiken samen met andere waterschappen, de overheid, deskundigen en natuurorganisaties. We doen dit ook samen met bedrijven, inwoners van Delfland en andere partners. We houden ons aan het landelijke klimaatakkoord. Daarnaast zijn we actief binnen de Regionale Energie Strategie regio Rotterdam/Den Haag. Ook houden we bij alles wat we doen rekening met de verschillende planten en dieren in Delfland.

Vragen of ideeën? Mail naar duurzaamcirculair@hhdelfland.nl