Waterkwaliteitskaart

Delfland meet en bewaakt de waterkwaliteit om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van de waterkwaliteit. En omdat we willen weten wat het effect is van de maatregelen die we nemen op die waterkwaliteit. Deze gegevens staan nu op een digitale kaart zodat iedereen met ons mee kan kijken.

Water is overal om ons heen. Of het nu gaat om wonen, werken of recreëren. .Schoon water is ook van levensbelang. Voor burgers en bedrijven, maar ook voor planten en dieren. Het schoon houden van onze sloten, kanalen en plassen is een van de verantwoordelijkheden van het waterschap. In schoon water leven en groeien verschillende dieren en planten. Delfland zet zich daarom in voor een schone en gezonde waternatuur. Door vervuiling tegen te gaan, de uitstoot van schadelijke stoffen te verminderen en de natuur te respecteren en meer ruimte te bieden. Dat maakt leven op en langs het water aangenaam. Ook voor u!

En ook al lijkt het alsof dit niet iedereen direct raakt: vervuiling tast ook het water in uw directe leefomgeving aan. Bijvoorbeeld door dichte krooslagen, blauwalg, stankoverlast en vissterfte. Daardoor is schoon water voor iedereen van belang.  Kijk dus gauw hoe het met het water in uw omgeving gesteld is.

Ga naar de waterkwaliteitskaart