Vaststelling subsidie lokaal water

U kunt uw verzoek tot vaststelling van de subsidie (met benodigde bijlagen zoals vermeld in het formulier) naar ons uploaden of versturen aan loket@hhdelfland.nl.

U dient binnen 3 maanden na uitvoering van de werkzaamheden een verzoek tot definitieve vaststelling van de subsidie bij ons in te dienen. U kunt dit doen door onderstaand formulier (met benodigde bijlagen zoals vermeld in dit formulier) in te vullen, de benodigde bestanden te uploaden en via de knop verzenden (submit) te versturen.

Download het formulier vaststelling subsidie klimaatadaptatie: Formulier Verzoek tot vaststelling subsidielokaal water (docx, 40 kB).

Let op:
U kunt maximaal 10 MB aan bijlage(n) naar ons toe sturen. Meer MB wordt geweigerd door onze mailserver en komt dus niet aan.

Beantwoord deze vraag:
Door deze vraag te beantwoorden, weten wij dat u geen robot bent.
Schrijf cijfer vijf.
Uw antwoord:
Beantwoord deze vraag:
Beantwoordt deze eenvoudige rekenvraag. zo voorkomen wij spam.
Wat is 10 + 4 ?
Uw antwoord: